RoyPost   Mei 28, 2020   Geen categorie, Nieuws   Reacties staat uit voor

Logo omgedraaid

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

(update 30 april 2020)

 

Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken derven veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Om jou ook tijdens de coronacrisis te ondersteunen is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)’ getroffen. De Tozo is er voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, al dan niet met personeel. Je kunt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als jouw inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Ook kan je een lening voor bedrijfskapitaal krijgen om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Laten we er samen het beste van maken.

Roy Post
De Rekenaar 

020-21 01 108

Waaruit bestaat de Tozo?

De Tozo bestaat uit een:

  1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (bijstand).Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500 en voor een alleenstaande maximaal € 1.050 netto. De uitkering duurt 3 maanden. 
  2. Lening voor bedrijfskapitaal.Je kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft je nog niet op de lening af te lossen. 

Aanvraag

De aanvraag voor de Tozo moet zijn ingediend vóór 1 juni 2020. De algemene bijstand kan worden aangevraagd voor de duur van maximaal drie aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020. De bijstand kan worden toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar je woont. Uiterlijk binnen 4 weken wordt beslist of een voorschot wordt verleend.

 

Welke informatie moet je meesturen?
Bij de aanvraag om algemene bijstand dien je het volgende te verklaren en de volgende informatie te verstrekken:

  • dat je bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
  • dat je voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd, verwacht een inkomen te hebben dat lager is dan de bijstandsnorm; en
  • voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd een opgave van het inkomen dat je verworven hebt of verwacht te gaan verwerven.

Bij de aanvraag om de lening voor bedrijfskapitaal dien je het volgende te verklaren en de volgende informatie te verstrekken:

  • dat je bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
  • dat je als gevolg van de coronacrisis niet aan de financiële verplichtingen verbonden aan je bedrijf kunt voldoen, voorzien van een toelichting; en
  • welke steun je eerder van de overheid heeft ontvangen.

Voorwaarden
Je dient bedrijfsmatig actief te zijn geweest. Dat volgt onder andere uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 en het bezit van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast dien je te voldoen aan het zogenoemde urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week. 
 
Ook als je directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap bent, kom je in aanmerking voor de Tozo, als je voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het urencriterium, moet er sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Je dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.
 
Welke voorwaarden gelden niet?
In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets, geen toets op het inkomen van je partner en wordt de kostendelersnorm niet toegepast.
 
Samenloop
De Tozo kan worden toegekend naast de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Heb je als zelfstandige personeel? In dat geval kan je daarnaast een beroep doen op de NOW-regeling.
 

Aanvulling op FiscContact ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’
 
De Tozo is op de volgende twee punten verruimd.
 
Zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties
 
Een zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft kan bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. 
Andersom wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in zijn woonland. Uiteraard geldt dat de zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo moet voldoen.
 
AOW-gerechtigde zelfstandigen
 
De doelgroep van de Tozo voor bedrijfskapitaal wordt uitgebreid met zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigden hebben echter nog steeds geen recht op bijstand voor levensonderhoud.
 

Meer informatie?

Heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij brengen de mogelijkheden voor je in kaart en helpen je graag verder bij de aanvraag voor de Tozo. 

Comments are closed.