Vastgoed

DE REKENAAR – Vastgoed Beheer

Bij het verhuren van een pand komt veel kijken. Voor de meeste eigenaren is het beheer slechts een bijzaak. Voor ons geldt dat niet.
DE REKENAAR Vastgoedbeheer kan het gehele huurbeheer (administratief en technisch) voor u uit handen nemen. Wij leggen ons toe op het professioneel beheren van woon-, winkel- en kantoorruimtes, zowel voor de grote vastgoedbezitter als voor een eigenaar die tijdelijk zijn pand wilt verhuren.

Al het beheer wordt door ons verzorgd. Accuraat, persoonlijk en vertrouwelijk. Uiteraard in overleg met u, want wij vinden het belangrijk dat u als eigenaar op de hoogte gehouden wordt van de zaken die er in uw vastgoed spelen.

Onze diensten zijn te verdelen in de hieronder genoemde drie onderdelen.

commercieel beheer 1

Commercieel Vastgoedbeheer:

 • Huurprijsvaststelling
 • Verhuuractiviteiten, tegen concurrerende tarieven
 • Bezichtigen met kandidaat-huurder(s)
 • Verificatie inkomstengegevens van kandidaat-huurder(s)
 • Advies en begeleiding bij het voeren van huurprijs en/of contractonderhandelingen
 • Opstellen van huurcontracten volgens de geldende ROZ-modellen.
 • Onderhouden van relatie verhuurder / huurder en eventuele betrokken VVE’s en/ of andere belangenverenigingen
 • Toezicht op correcte naleving huurvoorwaarden
 • Huurcommissie zaken in behandeling nemen en zo mogelijk beperken
 • Signaleren van en adviseren betreffende marktontwikkelingen en trends ten aanzien van huurprijzen marktpositie van het object
 • Behandelen van huuropzeggingen
 • Advies en begeleiding verhuurcampagnes
 • Sturen, begeleiden en controleren van promotionele activiteiten.

financieel beheer

Financieel & Administratief Vastgoedbeheer:

 • Huurfacturen verzenden
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van aanmaningen en inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • Verrichten van betalingen onder fiat van verhuurder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hieromtrent verzenden
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden.

technisch beheer

Technisch Vastgoedbeheer:

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Indien gewenst opstellen van jaar en meerjaren begrotingen
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota’s
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtigingen indien aanwezig
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten

Comments are closed.