RoyPost   Mei 28, 2020   Nieuws   Reacties staat uit voor

Logo omgedraaid

Het Coronavirus en jij als ondernemer

(update 18 maart 2020)

Het coronavirus en jij als ondernemer

 

Door de maatregelen rond het coronavirus is een uitzonderlijke situatie ontstaan. Een situatie waarin je als ondernemer met vragen zit. Wij van de Rekenaar vertellen je daarom graag wat je kunt of moet doen om zo goed mogelijk om te gaan met de economische effecten van het Coronavirus:

In deze blog zullen wij de volgende maatregelen bespreken:

  • Noodfonds overbrugging werkgelegenheid
  • Uitstel betalen belasting
  • Aanpassen verschuldigde belasting 2020
  • ZZP’ers kunnen aanvulling aanvragen voor levensonderhoud.
  • Half jaar uitstel van aflossing voor leningen kleine ondernemers.
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
  • Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Laten we er samen het beste van maken. 

Roy Post
De Rekenaar
020-21 01 108

1. Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Dit noodfonds is in het leven geroepen voor alle bedrijven, dus dit geldt voor grote- en kleine ondernemingen en ook voor ZZP-ers.

Voor werkgevers is het idee dat maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed, waarbij zijn 100% van het loon aan de werknemers doorbetalen. Het is mogelijk om een aanvraag te doen als er sprake is van tenminste 20% verwachte omzetverlaging voor een periode van (tot nu toe) 3 maanden. Het noodfonds wordt tevens opengesteld voor oproepkrachten en werknemers met een nul-uren contract. Deze regeling moet er voor zorgen dat er geen ontslagen zullen vallen en banen blijven behouden. De Rekenaar kan deze aanvragen bij het UWV.
Eerder werd er gesproken over de regeling werktijdverkorting. Deze regeling blijkt niet uitvoerbaar voor een dermate grote groep aanvragen. Besloten is om een beter uitvoerbare nieuwe regeling in het leven te roepen “ Het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid” (zie hierboven).
Indien je reeds een aanvraag hebt gedaan wordt je aanvraag meegenomen naar de nieuwe regeling. Heb je deze aanvraag nog niet gedaan helpen wij je hier graag mee.

 

2. Uitstel betalen belasting

Indien je door dalende omzet en gelijkblijvende kosten niet meer in staat bent om betalingen tijdig te voldoen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen.

Op deze manier kun je jouw betalingsverplichtingen aan andere ondernemers voldoen. De betaling aan de Belastingdienst kan wachten tot een later moment. Er zullen geen betaalverzuimboetes worden opgelegd.

Uitstel van betaling kan schriftelijk verzocht worden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan dit schriftelijke verzoek moet voldoen.

Wij helpen je graag bij het opstellen van een dergelijk verzoek!

 

3. Aanpassen verschuldigde belasting 2020

Veel ondernemers hebben een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2020 ontvangen, waardoor nu maandelijks een bedrag betaald moet worden aan de fiscus.

Het maandelijks verschuldigde bedrag is gebaseerd op de geschatte winst voor 2020.
Indien jouw onderneming door de gevolgen van het virus minder winst verwacht over 2020, kunnen wij de voorlopige aanslag voor je verminderen.

Je hoeft daardoor maandelijks een lager bedrag te betalen, wat de liquiditeitspositie ten goede komt. Laat ons vooral weten of wij dit voor jou in orde kunnen maken!

Bovenstaande maatregelen kunnen je helpen om jouw liquiditeitspositie te verbeteren.

Wij helpen graag met het voorbereiden en indienen van één of meerdere bovengenoemde verzoeken. Aarzel niet om hierover contact met ons op te nemen!

 

4. ZZP’ers kunnen aanvulling aanvragen voor levensonderhoud

Voor ZZP’ers is het mogelijk om een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan te vragen. Dit is een uitkering van maximaal 1.500 euro en/of een lening voor de bedrijfsvoering van maximaal 10.157 euro aan te vragen.
Deze regeling komt voort uit het al bestaande Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz) die per 17 maart 2020 in positieve zin is aangepast voor de ondernemers.

De originele uitgangspunten van de reguliere Bbz worden, voorlopig voor een periode van 3 maanden, versoepeld op de volgende punten:
er komt een versnelde procedure, i.p.v. 13 weken duurt de aanvraag nu maximaal 4 weken, waarbij ook een voorschot tot de mogelijkheden behoort.
er is geen partnertoets en geen vermogenstoets (anders dan bij reguliere Bbz of bijstand)
de toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
het is geen krediet, maar een uitkering die niet terugbetaald hoeft te worden
het is een aanvulling tot het sociaal minimum. Tot hoeveel je maximaal kunt worden aangevuld lees je hier.
Deze regeling is bedoeld als inkomensondersteuning gedurende een korte periode. De uitkering moet via de gemeente aangevraagd worden deze zijn op dit moment bezig om de uitvoering van de regeling op te zetten.
Zodra de uitkeringen aangevraagd kunnen worden helpen we je graag bij het opstellen van een dergelijk verzoek!

 

5. Half jaar uitstel van aflossing voor leningen kleine ondernemers

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wanneer dit voor jouw bedrijf van toepassing is helpen wij je graag bij het indienen van dergelijke verzoeken. Aarzel niet om hierover contact met ons op te nemen!

 

6. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

De verruimde Borgstelling Midden- en KleinBedrijf kredieten (hierna BMKB) gaat volgens het Ministerie van Economische zaken en Klimaat versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen.

De BMKB kan worden gebruikt als overbruggingskrediet of om je rekening courant-krediet te verhogen. Binnen de reguliere regeling staat de overheid borg voor 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. De overheid staat dus voor 90% van 75% van het totale krediet dat de bank verstrekt garant. Het risico voor de bank is daarmee beperkt tot 32,5% over het verstrekte krediet.

Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De aanvraag van de BMKB regeling gaat via de kredietverstrekker.
Uiteraard kunnen wij dit proces voor je begeleiden.

 

7. Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.
Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Zodra deze voorwaarden bekend zijn kunnen wij u helpen met het voorbereiden en indienen van één of meerdere noodzakelijke verzoeken

Comments are closed.